Thursday, 8 January 2015

Kapitola prvá: Z Londýna do skotských hvozdů


  • Mark Parkinson odjíždí do Vídně, kde se má setkat s Adrianem Lenevem. Pověří Rose a dalších několik spolehlivých známých, aby se mu mezitím postarali o bejvák: goblinku Ginu, Sídhe Evelyn a bodrého otrhaného milionáře Rudého Rudyho.
  • Jakmile vytáhne paty z domu, přispěchá posel z Britského muzea doprovázený policejním konstáblem, který potřebuje, aby mu skupinka pomohla. Země kolem Muzea se totiž otřásá, panu Whiattovi někdo ukradl pár automatonů, a sir Henry se bojí, že někdo jde po onom býčím artefaktu, který Rose s Markem dodali do sbírek Muzea. Požádá proto Markovy přátele, aby artefakt odvezli do Skotska – zatímco on vypraví „oficiálního“ posla.
  • Skupina dorazí do Muzea, které se hroutí. Dostanou se až do tajného podzemního archivu, kde jsou uloženy ty nejvzácnější artefakty. Gině se podaří ukrást malou zlatou harfu.
  • Než ale stihnou vyzvednout býčí artefakt a zase zmizet, jsou konfrontováni skupinou tří nájemných hrubiánů, kteří se pomocí kradených automatonů prokopali až do hlubin muzea. S vypětím všech sil se jim je podaří zdolat a artefakt odnést.
  • Rudy s Evelyn se vydají tunelem, který se napojuje na londýnskou podzemní vlakovou dráhu. Po několika hodinách dorazí na nádraží a mezitím se jim podaří udělat si z jednoho z těch, kdo je napadli, skřeta Teda, nového přítele. Ted jim prozradí, že ho najal Adrian Lenev, ale on že teď bude klidně zase pracovat pro ně. Navíc je Lenev prý v Londýně.
  • Rose s Ginou se mezitím dozvědí od Ginina kamaráda Jacka, že do Markova domu se v jejich nepřítomnosti vloupal jakýsi satyr, kterého Rose identifikuje jako Nikose Theocopoulose. Do její vlastní pracovny se ale nikdo nevloupal.
  • Vyráží na nádraží, kde se skupinka zase setkává a sedá na vlak do Edinburghu. Rudy neodolá a koupí všem – včetně goblinky a skřeta – lístky do první třídy, čímž vzbudí na nádraží nemalé pozdvižení.


No comments:

Post a Comment