Thursday, 4 September 2014

Předehra: Tango s krétským upírem


 • Dva mladí pomocníci, kteří v Britském muzeu vypomáhali s čištěním archeologických artefaktů, náhle ochrnuli (poté, co se dotkli býčího artefaktu č. Kn-1534875122).
 • Pro Rose a Marka Parkinsona pošle ředitel Muzea, Sir Henry Fontleroy, aby se na to podívali. Zjistí, že v artefaktu byla ukrytá jehla s jedem a že se dá rozpůlit. Vnitřek je pokrytý dosud nevyluštěným krétským písmem.
 • Artefakt je zaujme a vydávají se na Krétu, na vykopávky v Knóssu, kam jsou dopraveni speciálním portálem, který udržuje v chodu skupina mágů ve službách Muzea. Rose má při letu vizi – vidí temného muže v kápi s rudýma očima.
 • Oba dorazí na Krétu, kde jsou přivítáni šéfarcheologem reverendem Georgem Hogarthem. Zjišťují, že místní nejsou moc rádi, že jim archeologové odvážejí ze země ostatky.
 • Mezi bednami s nálezy objeví druhý kus býčího artefaktu a přes drobná nedorozumění se jim podaří přifařit se k té části naleziště, kde se zrovna odkryje místnost, ve které podle všeho přebýval příbuzný královské rodiny, zřejmě kněz. V zachovalé truhle objeví – kromě pokladu – i neobvykle vypadající žezlo/hůl.
 • Po spřátelení se s místními (a místním vínem) jsou uvedeni k Nikosi Theocopoulovi, stařešinovi a léčiteli vesnice, který je satyr, vyznává staré bohy a víc než kdo jiný nelibě nese přítomnost cizinců na ostrově. Rose s Markem celkem bez okolků vyhodí.
 • Mark počká, až bude stařec zaneprázdněn, vpustí do chalupy omamný plyn a ukradne knihu, která vypadá, že by v ní mohla být zaznamenána historie oblasti. Vidí také, jak satyr kouzlí a něco nekalého provádí – není ale poznat, co.
 • Rose se mezitím vrátí do tábora, kde se jí v noci pokusí okrást Adrian Lenev, upír, který pase po býčím artefaktu (a má u sebe třetí část).
 • Rose s Markem ho přemůžou a dozví se od něj, že býčí artefakt, který se sestává ze tří částí (a rukojeti) je starým královským žezlem, které má schopnost darovat a brát život (podle vlastního uvážení). Upír se o něm dozvěděl od své učitelky, upírky, která ho kousla, a která byla tak stará, že za svých mladých let žila v knósském paláci. Protože se zase chtěl stát člověkem, rozhodl se, že žezlo najde a vyzkouší jeho sílu.
 • Rose s Markem žezlo sestaví a na Leneva použijí – z toho se stane člověk a s díky se s nimi rozloučí. Žezlo praskne.
 • Rose s Markem se vrátí (po zemi) zpátky do Londýna, kde vrátí artefakt do Muzea, zjistí, že oba ochrnutí se jako zázrakem vyléčili, a dostanou grant. Rose navíc zjistí, že v knize, kterou Mark ukradl Nikosovi, je převodová tabulka mezi krétštinou a starořečtinou, a rozhodne se, že svou disertaci postaví na tom, že jako první na světě rozluští krétské písmo.


No comments:

Post a Comment