Thursday, 29 October 2015

Kapitola šestá: Odposlechnuto na Koňském trhu


  • Všichni se sejdou u Marka na pokoji, kde zpovídají Tobiáše Johanna. Ukáže se, že Tobiáš zřejmě, s největší pravděpodobností, zastával za svého života funkci jakéhosi dvorního čaroděje, ačkoli to vehementně popírá. Vypadá to ale, že právě jeho slova, recitování a zpěv pomohly kdysi trpasličím kovářům vytvářet kouzelné artefakty.
  • Evelyn také naváže kontak s duší člověka, kterému patřilo tělo předtím, než do něj Elektra vzbudila Tomáše Johanna, jakéhosi Lukáše Nowaka, dělníka, který si rád dal do nosu. Vypoví skupince, že ho po cestě domů z hospody přepadla a "klepla" jakási tmavovladá žena, a pak šťastně zmizí.
  • Skupinka se vydá na Koňský trh, kde chtějí najít něco na zub. Tobiáš nadšeně zamíří ke stánku, který si na tržišti vztyčili trpasličí kováři, Petr Kamenovič Kamenský a Vacek. Chce po nich, aby ho odvedl k trpasliřímu králi a i jinak je všemožně uráží, čemuž se mark pokusí zabránit. Ukáže se, že trpaslíci se o starých trpasličích pověstech bavit nechtějí, ale Vacek potají pozve Marka do hospody U železného srpu v pražském podhradí, kde by se prý mohl dozvědět něco víc.
  • Skupinka se rozdělí. Mark se vydá do hospody v podhradí, kde je svědkem plánování trpasličího povstání proti vydřidušským majitelům továren. Potká tam také vůdce povstání, odboráře Františka Ladislava Chleboráda, kterého mají, zdá se, všichni v úctě.
  • Rose se vydá získat podporu místní pobočky Klubu dobrodruhů. Neboť je VIP členkou tohoto jinak převážně mužského uskupení, pustí ji dovnitř, ale příliš nákloněni jí nejsou. Po drobné půtce s mladíkem, který má na starosti administrativu klubu se zdá, že od pražského Klubu cestovatelů žádná pomoc nehrozí.
  • Evelyn se staví doma, u rodiny, kde bydlí, a uvede se do lehkého transu, ve kterém vidí Elektru, upírku, kterou celou dobu sledují, jak si připravuje potřeby k provedení jakéhosi rituálu. Zjistí také, že Elektra bude rituál provádět u sochy Bruncvíka... u které se ukáže, že je kvůli restaurování odklizená v pražském lapidáriu,
  • Rudy vezme Tobiáše na flám. Ten dopadá docela dobře, až na to, že když se trpaslík trochu napije a začne zpívat lidové popěvky, věci, o kterých se v písničkách zpívá, se začnou doopravdy dít. Z Hickety, pickety, my black hen se zrodí slepice Sally, kterou pak Rudy s Tobiášem vyděsí dveřníka paní Walsdorfové téměř k smrti.
  • Všichni se sejdou zpátky na bytě a rozhodnou se, že si s Elektrou půjdou promluvit – a že to půjde nejlépe, když si na ní počkají na místě rituálu. Zásobí se dřevěnými kolíky, kříží a podobným náčiním a vyrazí do lapidária, kde se jim – poté, co podplatí podezíravé hlídače rozestavěného Výstaviště – podaří ukrýt a rozmístit pasti.

No comments:

Post a Comment